Susunan Kepengurusan YP2SI Al Ummah Periode 2021-2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN YP2SI AL UMMAH KOTA PEKALONGAN

PERIODE 2021-2025

 

Dewan Pembina

  1. Dr. H. Salafudin, M.Si
  2. Drs Solikhin DR, Apt., MPH
  3. K.H. Sukadim, Al Hafidz

 

Dewan Pengawas

  1. Abdul Aziz, S.Pd
  2. H. Idris Satria Budi, Ak, MBA
  3. H. Machfudz, S.M

 

Dewan Pengurus

Ketua : Arif Prabowo, S.E

Sekretaris : M. Saifur Rahman, S.Sos

Bendahara : H. Ridho Widarto, S.E

Wakil Bendahara : Amir Syarifudin, A.Md

Bidang Pendidikan  :

  • Anna Agustina, S.Pd
  • Yeti Eka Erawati, M.Pd

Bidang Ziswaf : H. Teguh Yuliantoro, S.Mn

Bidang Ekonomi : dr. H. Nur Ali Aziz F, Sp.S

Bidang Dakwah : Mochamad Salahuddin

Bidang Sosial : Ahmad Arofik, S.Si, Apt

Bidang Sarana dan Prasarana : Ir. H.M. Muchlis Ariston